menu dblex
4skrå
stab
stat
5flock
grupp
kader
klass
skara
trupp
6styrka
7armékår
förband
samfund
8division
förening
personal
sällskap
9kollegium
regemente
10yrkesgrupp
11korporation
truppstyrka
12häravdelning
organisation
truppförband
14sammanslutning