menu dblex
6gudlös
hädisk
8avfällig
heretisk
irrlärig
9avvikande
heterodox
inortodox
10inopportun