menu dblex
4elak
grym
hård
kall
5kylig
6brutal
cynisk
7ovänlig
8hjärtlös
9förtorkad
omänsklig
11hårdhjärtad
obarmhärtig