menu dblex
2ho
3bål
fat
kar
kyp
vas
4burk
dunk
glas
hink
kalk
kopp
krus
kåsa
mugg
skål
stop
urna
åder
5balja
bunke
bytta
degel
gryta
kanna
kruka
käril
panna
pokal
potta
skopa
spann
stäva
tunna
ådror
ämbar
6amfora
ankare
butelj
bäcken
bägare
flaska
kantin
karaff
kittel
plunta
sejdel
stånka
terrin
7cistern
hämtare
kokkärl
remmare
spilkum
träkärl
tumlare
8blodkärl
fjärding
kalebass
karaffin
kastrull
laggkärl
nattkärl
saladjär
välkomma
9behållare
emballage
monstrans
11dryckeshorn
dryckeskärl
12tillbringare
13nattvardskärl
14förvaringskärl
vaskulärsystem