menu dblex
4part
7motpart
8klagande
9målsägare
10målsägande
11kärandepart
13åklagarparten