menu dblex
5aning
patos
värme
6affekt
empati
förstå
hjärta
känsel
7emotion
intryck
lidelse
passion
rörelse
sympati
8beundran
instinkt
9intuition
sensation
sentiment
10förståelse
känslighet
medvetande
11förnimmelse
känslolivet
uppfattning
12tillgivenhet
13föreställning
sinnesrörelse
14känslostämning
sinnesstämning
själstillstånd
15känslotillstånd
17känselförnimmelse
sinnesförnimmelse