menu dblex
3bra
4frän
rätt
5exakt
snygg
ärlig
6billig
riktig
7korrekt
rättvis
schysst
8hederlig
noggrann
resonlig
9grannlaga
resonabel
rättrådig
sportslig
10oförvitlig
tillbörlig
11oklanderlig
rättvisande
rättänkande
17gentlemannamässig