menu dblex
4liga
5klick
klubb
6cirkel
7kotteri
utskott
8förening
sällskap
10syförening
11sammankomst
14sammanslutning