menu dblex
2
3dam
4deja
husa
piga
5block
docka
stamp
tärna
ungmö
6flicka
fröken
kvinna
oskuld
vestal
7madonna
mamsell
stötdon
tjänare
8handstöt
hemhjälp
jungfrun
9handdocka
10hembiträde
12husassistent
13tjänsteflicka
16stensättarklubba
17gatläggningsstamp