menu dblex
4tung
5joxig
6knogig
kämpig
7snärjig
stretig
8arbetsam
strävsam
9besvärlig
10betungande