menu dblex
4mark
5slant
6medalj
7pollett
8spelmark
9skådepeng
12skådepenning
16belöningspenning