menu dblex
5längs
7utefter
8därjämte
9samtidigt
10därbredvid
parallellt
11jämnlöpande