menu dblex
3oro
4hast
hets
iver
larm
rush
5fjäsk
fläng
rusch
snärj
ävlan
6stress
7brådska
9hastighet