menu dblex
7medföra
8inblanda
innebära
9innefatta
innesluta