menu dblex
4djup
svår
5benig
oklar
rörig
6dunkel
kinkig
oredig
7brydsam
kaotisk
komplex
konstig
kvistig
sinnrik
villsam
8delaktig
insyltad
intrikat
konstrik
krånglig
snirklad
svårlöst
trasslig
vansklig
9besvärlig
engagerad
förvirrad
svårsmält
10inkrånglad
intrasslad
omständlig
sammansatt
svårutredd
11förvillande
komplicerad
labyrintisk
underfundig
12sofistikerad
tillkrånglad
tilltrasslad