menu dblex
4folk
själ
6själar
8inföding
9bebyggare
hyresgäst
inbyggare
10befolkning
inneboende
innevånare
medborgare
11innebyggare