menu dblex
4svår
5benig
6kinkig
knepig
7sinnrik
ömtålig
8krånglig
trasslig
vansklig
9besvärlig
invecklad
10utstuderad
11komplicerad
12tillkrånglad