menu dblex
5entré
6avgift
början
ingång
insteg
7ankomst
tröskel
9inledning
tillträde
10begynnelse
inträdande
12introduktion
14inträdesavgift