menu dblex
3rum
tid
4paus
5kvart
stund
7avbrott
avstånd
tonsteg
8uppehåll
9mellanrum
mellantid
10mellanskov
tonavstånd
12intermission
mellanperiod
13tidsmellanrum