menu dblex
6talare
8sagesman
språkrör
talesman
9meddelare
rapportör
12förespråkare
14samtalspartner