menu dblex
2ta
3äta
4inta
5intas
locka
spisa
tjusa
uppta
vinna
6bedåra
behaga
dricka
erövra
inneha
storma
7avväpna
bestiga
besätta
fängsla
förtära
hänföra
intagas
8besticka
charmera
förtjusa
invadera
ockupera
9attrahera
förtrolla
inmundiga