menu dblex
3eld
idé
4anda
ande
själ
5geist
motiv
6gnista
impuls
7andning
inrådan
8påverkan
stämning
9inandning
ingivelse
10hänförelse
inhalation
kraftkälla
motivation
skaldegåva
skaparanda
suggestion
11snilleblixt
sånggudinna
tillskyndan
12uppenbarelse