menu dblex
3rön
6insikt
lärdom
7kunskap
vetande
8lärospån
9kunskaper
10upplysning