menu dblex
2se
4haja
höra
lära
veta
5fatta
finna
märka
6bedöma
förstå
skönja
7begripa
8förnimma
uppfatta
10genomskåda