menu dblex
4ange
båda
lyda
mena
säga
vara
5rymma
vålla
6betyda
rymmas
utgöra
7innebär
medföra
omfatta
8beteckna
9implicera
inbegripa
innefatta
innehålla
involvera
12representera