menu dblex
3äta
4inta
tära
5spisa
6dricka
intaga
7förtära