menu dblex
7gagnlös
oduglig
onyttig
8förfelad
overksam
10misslyckad
oekonomisk
11bristfällig
improduktiv
resultatlös
12verkningslös