menu dblex
5läcka
10lösmynthet
taktlöshet
13obetänksamhet
14ogrannlagenhet