menu dblex
5oblik
8avlägsen
förtäckt
medelbar
sekundär
9medelbart
10bidragande
sidoordnad
undvikande
11kringgående
underordnad
13antydningsvis
underförstått