menu dblex
2ha
5medta
rymma
6rymmas
7inlägga
inrymma
inräkna
omfatta
8innebära
medräkna
omspänna
9implicera
inberäkna
inkludera
innefatta
innehålla
innesluta
subsumera
10inbegripas
11sammanfatta