menu dblex
3öva
6uppöva
8dressera
repetera
9förbereda
instudera
regissera