menu dblex
8blivande
framtida
9presumtiv
tilltänkt
10outvecklad
12tillkommande