menu dblex
5falsk
6fiktiv
7drömlik
skenbar
8fingerad
gäckande
overklig
9bedräglig
föregiven
10fantastisk
11naturtrogen
övertygande
12uttrycksfull
vilseledande
15hallucinatorisk