menu dblex
3båg
4dröm
sken
5utopi
villa
6chimär
felsyn
7dagdröm
dimbild
drömsyn
fantasi
fiktion
hägring
misstag
8drömbild
livslögn
skenbild
synvilla
trollsyn
9bedrägeri
bländverk
förväntan
luftslott
10gyckelbild
hjärnspöke
illusioner
inbillning
töckenbild
11fantasibild
förhoppning
sinnesvilla
villfarelse
12förespegling
teatereffekt
13fantasifoster
hallucination
14självbedrägeri
15missuppfattning
16vanföreställning
17inbillningsfoster