menu dblex
5dålig
7oläglig
8olycklig
olämplig
10inopportun