menu dblex
3ont
4dumt
fult
hårt
synd
5djupt
elakt
galet
knalt
orätt
svårt
uselt
6dåligt
skralt
tokigt
visset
7bakvänd
bakvänt
farligt
fasligt
fattigt
knapert
syndigt
taskigt
vidrigt
ynkligt
ömkligt
8eländigt
knackigt
obekvämt
olustigt
oriktigt
ovarsamt
skadligt
skamligt
tarvligt
torftigt
9avskyvärt
felaktigt
högeligen
knottrigt
ogynnsamt
olyckligt
olämpligt
opassande
orättvist
ovårdsamt
smärtsamt
vårdslöst
10allvarligt
betänkligt
erbarmligt
illasinnat
illvilligt
jämmerligt
klandrande
obehagligt
omoraliskt
oskickligt
tjyvtjockt
11förkastligt
malplacerat
motbjudande
nedsättande
ondskefullt
12bristfälligt
oförståndigt
underhaltigt
13ofördelaktigt
otillräckligt
styvmoderligt