menu dblex
3seg
4idog
5envis
ivrig
6ettrig
flitig
trägen
7driftig
okuvlig
8arbetsam
energisk
enträgen
ihärdigt
intensiv
orubblig
seglivad
strävsam
uthållig
9beständig
enständig
ihållande
10hårdnackad
oförtruten
persistent
ståndaktig
11outtröttlig
13oövervinnelig