menu dblex
6främst
8särskilt
9speciellt
synnerhet
10isynnerhet
12förnämligast
13enkannerligen
företrädesvis
huvudsakligen