menu dblex
6rentav
8faktiskt
nämligen
realiter
9slutligen
10egentligen
rätteligen