menu dblex
3pin
4mest
5högst
7absolut
nogsamt
ytterst
8gräsligt
9hjärtligt
10hjärtligen
jämmerligt
11sjusärdeles
synnerligen
12obeskrivligt