menu dblex
6dyster
7vemodig
8tungsint
9mjältsjuk
själssjuk
11melankolisk
15inbillningssjuk