menu dblex
7svårmod
8nosofobi
9melankoli
tungsinne
10mjältsjuka
16inbillningssjuka