menu dblex
4mest
6främst
8vanligen
9mestadels
speciellt
10egentligen
11essentiellt
väsentligen
övervägande
12förnämligast
synnerligast
13företrädesvis