menu dblex
5kärna
poäng
8realitet
9knutpunkt
kärnpunkt
10huvudfråga
huvudsaken
11grundstomme
12centralpunkt
väsentlighet
13kardinalpunkt