menu dblex
4löje
skoj
5espri
komik
skämt
8kvickhet
9fyndighet
10självironi
skämtlynne
11skämtsamhet