menu dblex
3fot
4hird
klöv
5följe
hovet
måtta
6hovmän
7gudshus
hovfolk
hovstat
slottet
10hovkretsar
11hovhållning
uppvaktning