menu dblex
5avsky
9ryslighet
skräcksyn
10gräslighet
13skräckföremål