menu dblex
3hop
4band
5flock
skara
skock
trupp
6anhang
horder
8härskara
10nomadflock
11ryttarskara