menu dblex
4ljus
5rosig
6blåögd
7lovande
positiv
9hoppfylld
10sangvinisk
11optimistisk
tillitsfull
12uppmuntrande
13hoppingivande
16förhoppningsfull