menu dblex
5motse
vädra
önska
6emotse
7påräkna
8aspirera
förvänta
9spekulera